کهکشان 9 شوت

55,000 تومان

کهکشان 9 شوت ، آتش بازی ،فروش وسایل آتش بازی مشخصات آن : ارتفاع پرتاب تا 25 متر ، زمان عملکرد 18 ثانیه ، وزن حدودی 1 کیلوگرم .