کهکشان 8 شوت

75,000 تومان

مشخصات آن : ارتفاع پرتاب تا 50 متر ، زمان عملکرد 16 ثانیه ، وزن حدودی 4 کیلوگرم و زمان تاخیر فیتیله تا شلیک 10 ثانیه است.