کهکشان 6 شوت

92,000 تومان

کهکشان 6 شوت تولیدی شرکت نارگستر اصفهان است که این شرکت ویژگیهایی از قبیل ارتفاع پرتاب 50، متر زمان عملکرد 12 ثانیه و بیش از 2 کیلوگرم وزن را برای آن بیان کرده است.