کهکشان 2 اینچی

14,000 تومان

ارتفاع پرتابه 50 متر،  وزن 240 گرم و فاصله زمان تاخیر روشن کردن فیتیله تا زمان عمکرد حدود 10 ثانیه.