کهکشان 16 شوت

90,000 تومان

کهکشان 16 شوت ، آتش بازی ،فروش وسایل آتش بازی مشخصات آن : ارتفاع پرتاب تا 30 متر ، زمان عملکرد 32 ثانیه ، وزن حدودی 2 کیلوگرم .