کارد بچه رئیس2

3,500 تومان

تم بچه رئیس برگرفته از انیمیشنی به همین اسم است.بچه رئیس ، انیمیشنی که از زمان اکران ( سال 2017) تا به حال کودکان بسیاری را شیفته ی خود کرده است. کارد این تم تولد در بسته 10 عددی عرضه میشود.