چنگال اسب تک شاخ

4,500 تومان

تم تک شاخ برگرفته از شخصیت اسطوره ای تکشاخ است . چنگال این تم تولد در بسته های 10 عددی عرضه مشود و کیفیت بسیار بالایی دارند.