پاپ کرن دختر توت فرنگی

6,500 تومان

تم دختر توت فرنگی برگرفته از انیمیشنی به همین نام است. دختری  که از توت فرنگی ها در مقابل حوادث مختلف حفاظت می کند.پاپ کرن این تم در بسته 10 عددی عرضه میشود.