پاپ کرن اسب تک شاخ

9,000 تومان

تم تک شاخ برگرفته از شخصیت اسطوره ای تکشاخ است . ظرف پاپ کرن این تم تولد در بسته های 10 عددی عرضه مشود و کیفیت بسیار بالایی دارند.