لیوان دختر توت فرنگی

5,500 تومان

تم دختر توت فرنگی انیمیشنی است بر برگرفته از رمان نروژی.داستان دختری  را حکایت می کند که از توت فرنگی ها در مقابل حوادث مختلف حفاظت می کند. لیوان این تم در بسته 20 عددی عرضه میشود.