شمع happy birth day

6,000 تومان

اندازه این شمع نسبت به سایر شمع های هپی کوچکتر است و به همین علت برای کیک های کوچک بسیار مناسب است.این کیک تولید کشور ایران است. و طول شمع حدود 10 سانتیمتر است.