شمع عدد مخمل

3,500 تومان

شمع تولد یا شمع روی کیک قلب رنگی.شمع عدد که بر روی کیک قرار داده میشود معمولا عدد سالهایی است که تمام شده.