شمع آسمان

7,000 تومان

بسته این شمع شامل دو شمع رنگین کمان ، دو شمع ابر و یک شمع طرح خورشید است.این شمع ساخت ایران است و از کیفیت مناسبی هم برخوردار است.از این شمع برای تم های رنگین کمان و اسب تکشاخ نیز میتوان استفاده کرد.