ریسه آتش نشان ها

5,000 تومان

طول ریسه این تم در حدود 2 متر است. و قیمت ذکر شده ، برای یک بسته از این محصول است.