دود زمینی نارنجی

30,000 تومان

دود رنگی زمینی نارنجی بعد از روشن کردن فیتیله ، حجم زیادی از دود رنگی قرمز  را برای شما خواهد ساخت که برای تصویر برداری بسیار زیبا و خاص خواهد بود. دود های رنگی نارگستر نبت به دیگر تولیدات ایرانی از کیفیت مناسبتری برخوردار است .