دود رنگی زمینی آبی

30,000 تومان

دود رنگی زمینی بعد از روشن کردن فیتیله و حجم زیادی از دود رنگی را برای شما خواهد ساخت که برای تصویر برداری بسیار زیبا و خاص خواهد بود.