دود رنگی دستی بنفش

26,400 تومان

دود رنگی دستی بعد از روشن کردن فیتیله ، حجم زیادی از دود رنگی را برای شما خواهد ساخت که برای تصویر برداری بسیار زیبا و خاص خواهد بود.