دود رنگی دستی سفید

18,500 تومان

دود رنگی دستی بعد از روشن کردن فیتیله ، حجم زیادی از دود رنگی را برای شما خواهد ساخت که برای تصویر برداری بسیار زیبا و خاص خواهد بود.