دعوت دختر توت فرنگی

3,500 تومان

تم دختر توت فرنگی برگرفته از انیمیشنی به همین نام است. دختری  که از توت فرنگی ها در مقابل حوادث مختلف حفاظت می کند.دعوت این تم در بسته 10 عددی عرضه میشود.