خلال دختر توت فرنگی

3,000 تومان

تم دختر توت فرنگی برگرفته از انیمیشنی به همین نام است. دختری  که از توت فرنگی ها در مقابل حوادث مختلف حفاظت می کند.خلال این تم در بسته 10 عددی عرضه میشود.