خلال اسمورف ها

3,000 تومان

تم اسمورف یک تم تولد برگرفته از داستانی مصور است. این موجودات کوچک و آبی رنگ هستند و برای اولین بار توسط کارتونیست بلژیکی پیو خلق شدند. خلال این تم در بسته 12 عددی عرضه میشود.