برف شادی

6,000 تومان

تفاوت برف شادی با نخ شادی در این است که برف شادی ماده خارج شده بصورت کف  و به شکل برف است ولی نخ شادی صورت یک رشته خمیری از اسپری خارج میشود .

دسته: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,