آبشار طاووس

39,000 تومان

شرکت نارگستر سپاهان ویژگی های که برای این محصول بیان کرده است به این شرح است: ارتفاع آتش 5 متر، زمان سوزش 40 ثانیه و وزن 1 کیلوگرم.