آبشار شقایق

9,000 تومان

رنگ آتش آبشار شقایق به سه رنگ سبز ، قرمز و آبی دیده میشود که به راحتی از  رنگ پوسته ی آن قابل تشخیص است.شرکت نارگستر سپاهان ویژگیهای این آبشار را ارتفاع 4 متر، زمان 40 ثانیه و وزن 160 گرم بیان کرده است.