آبشار سرد

49,000 تومان

از این آبشار در محیط بسته و بزرگ استفاده میشود .مخصوصا برای مراسم های عروسی و رسمی از این نوع آبشار استفاده میشود. ارتفاع آن 3 متر و زمان آن 30 ثانیه است.