آبشار توسکا

78,000 تومان

شرکت نارگستر سپاهان، تولید کننده آبشار توسکا است که ویژگیهایی با ارتفاع آتش 7 متر ، زمان 60 ثانیه را برای این آبشار بیان کرده است.